Member Directory


Sr. No. Membership No. Name Membership Date City/Town
1 A24050205626 ddd 02 May 2024 noida
2 A24050305628 Dr. Piyush Kumar Rai 03 May 2024 Gorakhpur
3 A24050305629 MEGHA SHARMA 03 May 2024 Bilaspur
4 A24060105630 GYAN PRAKASH TRIPATHI 01 Jun 2024 Kota
5 AL-1 Mohamed Hisham B. 01 Jan 2014 Trivandrum
6 L-10 Dr. Usha Das 01 Jan 1992 Rourkela
7 L-100 Dr. Sant Lal Verma 01 Jan 1995 Karnal
8 L-1000 Dr. Adarsh Choudhry 01 Jan 2018 Gurugram
9 L-1001 Dr. Ravneet Kaur 01 Jan 2018 Noida
10 L-1002 Dr. Deepak Govil 01 Jan 2018 Delhi

Page 1 of 115