Member Directory


Sr. No. Membership No. Name Membership Date City/Town
1 L-1063 Dr. Sahar Qurishi 24 Aug 2019 Delhi
2 L-1062 Dr. Arpita Sarkar 24 Aug 2019 Kolkata
3 L-1061 Dr. Shalini Chhiber 24 Aug 2019 Delhi
4 L-1060 Dr. Bhaskar Das 24 Aug 2019 Faridabad
5 12345 Abhay kumar 17 Jul 2019 Noida
6 L-1086 DR. PRAVEEN C. THULASI 01 Jan 2020 Port Blair
7 L-1085 DR.NISHAR AKHTAR 01 Jan 2020 Port Blair
8 L-1084 DR. YASHA MUKIM 01 Jan 2020 Port Blair
9 L-1083 DR. ARJUN CHATTERJEE 01 Jan 2020 Port Blair
10 L-1082 MRS. BAISHALI BISWAS DUBEY 01 Jan 2020 Port Blair

Page 1 of 108